आलु

  • Potato

    आलु

    आलु गोलाकार, आँखा संग, रातो, पहेंलो, सेतो वा बैजनी छाला, सेतो वा पहेलो मासु, स्टार्च सामग्री अधिक, crunchy वा रेशमी स्वाद हुन्छ। आलु एक प्रकारको खाना र तरकारी, वैज्ञानिक नाम आलु, र चामल, गहुँ, मकै, ज्वारलाई एक साथ संसारको पाँच प्रमुख बाली भनेर चिनिन्छ। फ्रान्समा आलुलाई “भूमिगत स्याउ” भनेर चिनिन्छ।

  • Mashed Potatoes

    मसलेको आलू

    आलु गोलाकार, आँखा संग, रातो, पहेंलो, सेतो वा बैजनी छाला, सेतो वा पहेलो मासु, स्टार्च सामग्री अधिक, crunchy वा रेशमी स्वाद हुन्छ। आलु एक प्रकारको खाना र तरकारी, वैज्ञानिक नाम आलु, र चामल, गहुँ, मकै, ज्वारलाई एक साथ संसारको पाँच प्रमुख बाली भनेर चिनिन्छ। फ्रान्समा आलुलाई “भूमिगत स्याउ” भनेर चिनिन्छ।