फ्रिजन तरकारीहरू

  • Frozen vegetables

    स्थिर तरकारीहरू

    फ्रोजन सब्जी भनेको एक प्रकारको फ्रिज गरिएको खाना हो, जुन ताजा तरकारीहरू जस्तै मिर्च, टमाटर, सिमी र काक्रा जम्मा गरेर बनाइएको खानाको सानो प्याकेज हो र प्रशोधन पछि सकेसम्म चाँडो।